Een netwerk van ondernemingsadviseurs ten dienste van de kmo’s

Het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) bouwt, stuurt en stimuleert een uniek netwerk van adviseurs ten dienste van de ondernemingen verzameld binnen organisaties die operatoren worden genoemd. Deze Waalse operatoren beschikken in het algemeen over competenties in de ontwikkeling van innovatie, de oprichting van bedrijven en de ondersteuning aan ondernemingen.

Het AEI streeft ernaar dat dit operatorennetwerk:

 • een aanzienlijke bijdrage levert aan de economische en sociale ontwikkeling van Wallonië door zich te baseren op  de kernactiviteiten van zijn leden die in partnerschap handelen;
 • de ondernemingen en initiatiefnemers van projecten een zichtbaar en duidelijk geheel van diensten georganiseerd in coherente en efficiënte netwerken biedt waarvan de toegevoegde waarde wordt erkend;
 • de oprichting, de groei en de overdracht van ondernemingen bevordert, evenals innovatie in al haar aspecten door een actieprogramma te ontwikkelen, voor te stellen en ten uitvoer te leggen dat past in de Waalse strategische plannen;
 • van Wallonië een digitale expertiseleader maakt.

Het AEI ontwikkelt tools en middelen om de efficiëntie van dit operatorennetwerk te bevorderen:

 • doelstellingenovereenkomsten afsluiten met alle operatoren teneinde gecoördineerde, performante en efficiënte activiteiten uit te oefenen;
 • de doelgroepen van de operatoren en hun kernactiviteiten nader bepalen;
 • de activiteiten van de operatoren organiseren in servicenetwerken om de ontwikkeling van ondernemingen te versnellen en uit te breiden;
 • de adviseurs ten dienste van de bedrijven professionaliseren met een specifiek opleidingsplan;
 • samenwerking tussen het AEI en de operatoren om methodologieën te ontwikkelen, goede praktijken te delen, nieuwe wegen in te slaan, enz.
 • een gemeenschappelijke cultuur ontwikkelen;
 • de algemene prestaties van het netwerk opvolgen en evalueren.

Terug naar de taken