Privacy

Principes inzake het verzamelen van persoonlijke gegevens

In principe is het niet nodig om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mail… op te geven om toegang te krijgen tot de informatie die beschikbaar wordt gesteld op of via de website. Bij wijze van uitzondering en met het oog op het verkrijgen van extra diensten (aanvraag van documenten, abonnement op een nieuwsbrief…) is het mogelijk dat persoonlijke gegevens, voornamelijk adresgegevens, worden gevraagd aan de gebruiker. In dat geval wordt de gebruiker op voorhand gewaarschuwd en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 inzake de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent concreet dat uw persoonlijke gegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen die worden meegedeeld op het moment dat de informatie wordt verkregen.

Als u bijvoorbeeld een abonnement op een nieuwsbrief neemt, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt om deze brief regelmatig naar u te verzenden; ze zullen ook worden gebruikt om algemene statistieken op te maken inzake het bezoek aan de verschillende rubrieken van de website, om te antwoorden op uw vragen. De betrokken personen geven hun toestemming voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot hun volledige identificatie en de gegevens die onmisbaar zijn voor de uitvoering van de gevraagde dienst.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen om hun juistheid te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via onderstaand adres.

Het AEI verbindt zich ertoe zo goed mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat darden de persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld misbruiken.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De verantowordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens met betrekking tot deze website is mevrouw Véronique CABIAUX, directeur-generaal. Elke vraag of inlichting met betrekking tot de bescherming van de privacy op de website moet worden gericht aan het volgende adres: Agence pour l’Entreprise & l’Innovation, 13b, Rue du Vertbois, 4000 Luik.

Gebruik van gegevens met betrekking tot de navigatie voor statistische doeleinden

Als u zich toegang verschaft tot de website verzamelen de geraadpleegde servers automatische de volgende gegevens:

  • het IP-adres dat u werd toegewezen tijdens uw internetverbinding;
  • de datum en het tijdstip waarop u de website betrad;
  • de geraadpleegde pagina’s;
  • de gebruikte webbrowser;
  • het platform en/of het besturingssysteem dat op de computer is geïnstalleerd;
  • de zoekrobot en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de website te vinden;
  • de gedownloade bestanden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te registreren op de verschillende delen van de website en om zo verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Om uw navigatie op de website te verbeteren en om het technisch beheer te optimaliseren, maakt het AEI soms gebruik van “cookies”. Een “cookie” is een kleine hoeveelheid informatie die door de website wordt bewaard in de webbrowser van uw computer. Deze “cookie” kan worden opgehaald wanneer u dezelfde website opnieuw bezoekt. De “cookie” kan niet worden gelezen door een andere website dan de website die hem heeft aangemaakt. Deze website gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te bewaren voor bepaalde soorten informatie zodat u niet steeds dezelfde informatie moet invoeren bij elk bezoek aan onze website. Het grootste deel van deze “cookies” blijft slechts gedurende één sessie of bezoek actief. Geen enkele van de “cookies” bevat informatie waarmee men telefonisch, via e-mail of via de post met u contact kan opnemen. Het is ook mogelijk om uw browser zo te configureren dat u een bericht krijgt wanneer een “cookie” wordt aangemaakt of dat het gebruik van “cookies” wordt uitgeschakeld. Het grootste deel van deze “cookies” blijft slechts gedurende één sessie of bezoek actief. Geen enkele van de “cookies” bevat informatie waarmee men telefonisch, via e-mail of via de post met u contact kan opnemen. Het is ook mogelijk om uw browser zo te configureren dat u een bericht krijgt wanneer een “cookie” wordt aangemaakt of dat het gebruik van “cookies” wordt uitgeschakeld.

Bevoegde rechtbanken

Onverminderd de specifieke voorwaarden van de verschillende websites waarnaar op deze website wordt verwezen en die door derden worden beheerd, wordt elk geschil met betrekking tot deze website of de inhoud ervan uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Luik hebben de exclusieve bevoegdheid.