Een actieprogramma voor ondernemende generaties in Wallonië

Het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) zet zijn taak om een sterke ondernemingscultuur te vormen voor ondernemende generaties in Wallonië voort.

Het programma “Générations entreprenantes 2015-2020” is gericht op 4 belangrijke pijlers:

  1. De ondernemersschool: de ontwikkeling van ondernemersscholen ondersteunen om de ondernemingszin te laten bloeien;
  2. De voortgezette opleiding en begeleiding van de leerkrachten: de leerkrachten ondersteunen in de  aanpassing van hun pedagogie om deze meer ondernemingsgezind en creatiever te maken;
  3. Het ondernemingstraject van de studenten: voor het einde van zijn opleiding elke student laten deelnemen aan een minimumaantal activiteiten om zijn ondernemersgeest te ontwikkelen;
  4. Het systeem “studenten-ondernemers: de studenten aanmoedigen hun project te ontwikkelen, hen begeleiden en de overgang naar het ondernemerschap in het kader van hun studieloopbaan vergemakkelijken.

Deze strategie past in de continuïteit van de bewustmaking van de ondernemersgeest en de opleiding in ondernemerschap die sinds 2007 door het AEI wordt gegeven. Sindsdien worden immers tools en acties in het veld aangeboden aan de leerkrachten en de belanghebbenden bij het onderwijs om jongeren zin te doen krijgen in ondernemen en te beginnen door hen ertoe aan te zetten actief een beroep te doen op ondernemerskennis en hun ondernemersgeest, zoals zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidszin, creativiteit, teamgeest, doorzettingsvermogen en zin voor initiatief.

Naast deze acties voor de ontwikkeling van een ondernemingscultuur in de brede zin in de onderwijswereld, hecht het programma “générations entreprenantes” aan:

  1. De aandacht vestigen op ondernemende persoonlijkheden, identificatiemodellen voorstellen en getuigenissen aanmoedigen;
  2. De ontwikkeling van het vrouwelijke ondernemerschap, een onmisbare kweekvijver voor de economische ontwikkeling, ondersteunen met gerichte acties;
  3. Jonge ondernemers begeleiden met een tutoraat, peterschap en mentorschap.

Terug naar de taken