Een evaluatiecultuur

Het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) handhaaft de ontwikkeling van zijn opvolgings- en evaluatiecultuur. Er zijn al verschillende tools binnen het agentschap (opvolging en evaluatie van de activiteiten van de ondernemingsadviseurs, partnerschappen tussen adviseurs, uitvoerige evaluatieve vragenlijsten van bepaalde systemen) en ze zullen worden aangepast en ontwikkeld.

Met zijn rol van integrator van de verschillende elementen van het beleid inzake de ondersteuning van ondernemingen, wil het AEI zijn expertise en zijn kennis van de Waalse economische structuur benutten voor de materie die onder zijn bevoegdheid valt, te weten de ontwikkeling van kmo’s, groei, innovatie, onderzoek en creativiteit.

Het AEI streeft ernaar deze expertise ten dienste te stellen van de adviseurs en experts in zijn netwerk om te zorgen dat het wordt gestuurd en methodologieën en goede praktijken te generaliseren. Het einddoel van deze acties is de werking van het netwerk te optimaliseren door bij te dragen aan de verbetering van de algemene groei van de Waalse ondernemingsstructuur.


Terug naar de taken