Een institutioneel kader

Het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) is ontstaan uit een decreet en staat centraal in de regionale beleidsverklaring waarin het taken krijgt toegewezen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van ondernemingen, innovatie en digitalisering. Het AEI tracht:

  • kmo’s te helpen bij hun ontwikkeling;
  • het leven van ondernemingen te vergemakkelijken door te zorgen voor een portefeuille met hulpmiddelen voor kmo’s
  • een sterk beleid te ontwikkelen inzake Ondernemingszin om ondernemende generaties te creëren, het vrouwelijke ondernemerschap te ondersteunen, de ondernemers te informeren over de bestaande hulpmiddelen;
  • de sociale innovatie te ondersteunen;
  • de sociale economie te ondersteunen die met name gebaseerd is op coöperatie;
  • van Wallonië een digitale leader te maken.

Het AEI neemt ook in de verschillende strategische plannen in Wallonië een centrale plaats in:


Terug naar de taken