Een uniek virtueel ondernemingsloket

Het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) beheert en coördineert een uniek informatie- en dienstenplatform voor ondernemingen.

Het portaal Infos-Entreprises informeert de ondernemingen over en maakt hen bewust van alle Waalse hulpmiddelen waarvan ze kunnen genieten. Dit portaal vormt de unieke toegangspoort tot een reeks hulpmiddelen.

Dit portaal, dat voortdurend in beweging is, tracht de informatie en de tools voor te stellen zonder dat de administratieve complexiteit zichtbaar is om een intelligente vereenvoudiging te bereiken. Het evolueert om te komen tot het volgende:

  • alle stappen die door de ondernemingen zijn ondernomen verzamelen op één virtuele plek;
  • aan de onderneming voorstellen al haar dossiers op te volgen (met inbegrip van de voorgeschiedenis);
  • de hulpmiddelen organiseren in de vorm van portefeuilles waardoor ondernemingen de hulpmiddelen op een vereenvoudigde manier kunnen activeren zonder gegevens onnodig opnieuw in te voeren, zelfs als elk hulpmiddel nog steeds door het bestuur of de bevoegde organisatie wordt behandeld.

Om dit te bereiken, wordt het AEI ertoe verplicht nauw samen te werken met bevoegde besturen en instellingen van openbaar belang.


Terug naar de taken