Het Agence du Numérique (AdN)

Agence du NumériqueHet Agence du Numérique (AdN) is een dochteronderneming van het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI).

Het AdN is belast met de uitvoering van een algemeen plan voor de digitalisering in Wallonië met als doelstellingen:

  • de deelname aan en de integratie van Wallonië in de digitale economie versnellen;
  • de ontwikkeling van een echte Waalse digitale sector stimuleren, die goederen en diensten met een hoge toegevoegde waarde voortbrengt;
  • de digitalisering integreren ten dienste van de groei en het concurrentievermogen van ondernemingen;
  • een “digitale cultuur” ontwikkelen bij de burgers en meer bepaald de Waalse jongeren in het kader van hun onderwijs en opleiding.

De belangrijkste taken van het AdN zijn:

  • toezicht houden en de aandacht vestigen op goede praktijken inzake digitalisering;
  • zogen dat het digitale Wallonië wordt gepromoot via Digital Wallonia, de hub en het dienstenplatform voor digitaal Wallonië;
  • de Waalse digitale sector en het Waalse digitale ecosysteem begeleiden, met name de clusters in hun taak om de sector te stimuleren;
  • zorgen voor de internationale zichtbaarheid van de sector door een sterke samenwerking met het AWEX.

Terug naar de taken