Het Office économique wallon du bois (OEWB)

Het Office économique wallon du bois (OEWB)  is een dochteronderneming van het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation.

Het OEWB heeft voornamelijk tot doel gunstige voorwaarden te scheppen voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid te scheppen in de houtsector in Wallonië.

Het is belast met de uitwerking van een strategie voor de ontwikkeling van de exploitatie en het gebruik van hout, met het doel de toegevoegde waarde die door de Waalse ondernemingen wordt gegenereerd te maximaliseren. Het moet de acties waar deze strategie om verzoekt sturen door te zorgen voor een consensuele bestemming van de middelen.

Er is een informatieloket ter beschikking om te antwoorden op vragen en te verwijzen naar professionals in de sector om aan de verwachtingen te voldoen.


Terug naar de taken