Hulp en ondersteuning aan ondernemingen en initiatiefnemers van projecten

Het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) draagt concreet bij aan de ontwikkeling van ondernemingen dankzij de invoering van financiële en begeleidende stimuleringsmaatregelen:

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor projectontwikkeling

  • Technologische cheques: tot € 15.000 per jaar om Waalse KMO’s, die door technologische innovatie worden verleid, zeer snel de kans te geven om prestaties op dit gebied toe te vertrouwen aan een erkende partner (erkend onderzoekscentrum of middelbare school). Deze steun wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
  • Cheques voor intellectuele eigendom: tot € 15.000 per jaar om Waalse KMO’s zeer snel de kans te geven om middelen en tools van intellectuele eigendom te mobiliseren om hun innovatiestrategie te ondersteunen, door middel van prestaties die worden toevertrouwd aan een erkende partner (octrooigemachtigden, centrum PatLib, OPRI). Deze steun wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Een quiz over alle financiële hulpmiddelen voor innoverende projecten

In enkele muisklikken kunt u met deze quiz alle financiële hulpmiddelen ontdekken die aan de behoeften van de ondernemingen voldoen.

  • Begeleiding

Het AEI coördineert een aanbod inzake de begeleiding voor ondernemingen en initiatiefnemers van projecten:

  • Een netwerk van adviseurs ten dienste van de ondernemingen

Het AEI steunt op Waalse operatoren (experts) die in het algemeen beschikken over competenties inzake stimuleringsmaatregelen voor de economie en de technologie, ondernemerschap, creativiteit en nieuwe economische modellen. Dit netwerk vormt een van de pijlers van het Waalse ecosysteem voor economie en innovatie.

  • Het initiatief “Entreprises en Rebond”  (Doorstart van bedrijven in moeilijkheden)

Eigenlijk zit 1 onderneming op 5 in moeilijkheden. Met het oog op deze situatie is de rol van het initiatief “Entreprises en Rebond”  (Doorstart van bedrijven in moeilijkheden de ondernemers te helpen hun specifieke problemen te overwinnen.Dit betekent ook het voor hen mogelijk  maken zich weer te ontwikkelen of weer op gang te komen door hen zo veel mogelijk te betrekken bij de herstelaanpak na een jammerlijk faillissement. Het betekent ook hun moeilijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren en hen bewust maken van de eerste tekenen van waakzaamheid als aankondiging van een opkomende moeilijkheid.

  • Een Waals systeem voor de begeleiding van starters

Het gaat erom niet-werkende werkzoekenden die als zelfstandige in hoofdberoep een zaak willen opstarten, te begeleiden.

  • Begeleiding naar ontwikkeling via mentoraat voor ondernemers

Concreet gaat het erom teams van mentors/mentees op te richten volgens de methodologieën ontwikkeld binnen het Franse Institut du Mentorat Entrepreneurial en zijn partners.

  •  Enterprise Europe Network Wallonie

De vennoten van de AEI zijn 9 Waalse operatoren die deel uitmaken van het netwerk van AEI-consultants die het Europese industriële netwerk vertegenwoordigen in Wallonië en specifieke diensten aanbieden “op Europese schaal met de toegevoegde waarde van het netwerk.”  De diensten van het EEN Wallonië zijn in het bijzonder bedoeld voor ondernemingen met een innovatie- en een internationaliseringspotentieel.  Er wordt vooral gewerkt rond drie pijlers: internationaal partnerschap, innovatiesteun en advies op Europese schaal.


Terug naar de taken