Steun aan de nieuwe economische modellen

Het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) biedt ondersteuning aan de nieuwe economische modellen en verzoekt adviseurs en experts van zijn netwerk om aan de ondernemingen voor te stellen hun activiteiten te ontwikkelen door nieuwe economische modellen te integreren.

  • De korte distributiekanalen

Het AEI regelt de networking van de actoren in de korte distributiekanalen via de organisatie van ontmoetingen, networkingevenementen of door zijn expertise ter beschikking te stellen van gezamenlijke initiatieven inzake korte distributiekanalen. Het deelt de innoverende, creatieve en duurzame praktijken die het heeft geïdentificeerd en het formuleert aanbevelingen voor de ondersteuning van korte distributiekanalen.

Waarom korte distributiekanalen ontwikkelen?

  • De kringloopeconomie

De kringloopeconomie is een grote uitdaging voor de Waalse economie. Deze thematiek maakt het voorwerp uit van het NEXT-programma waarmee het AEI (via zijn adviseurs en de experts van zijn netwerk) in partnerschap werkt.

Meer bepaald organiseert, coördineert en stimuleert het AEI de networking van de experts die actief zijn in de kringloopeconomie voor ondernemingen. Het AEI organiseert ook een reeks acties voor studenten en leerkrachten teneinde de toekomstige generaties bewust te maken van dit economisch model.

  • De strategische intelligentie

Het AEI zet de tenuitvoerlegging van acties voort die erop gericht zijn ondernemingen te informeren over, bewust te maken van en te trainen in strategische intelligentie. Het doel is namelijk om het voor ondernemers mogelijk te maken te anticiperen op de evoluties en de besluitvorming te optimaliseren.

Dankzij managementtechnieken inzake het bezit en de bescherming van relevante strategische informatie, biedt AEI niet alleen een dienstengamma aan ondernemingen aan, maar ook aan studenten en onderzoekscentra:

  • een opleidingspool voor ondernemingen;
  • acties voor “ondernemende studenten“;
  • de coördinatie en professionalisering van een netwerk van experts in strategische intelligentie;
  • de ontwikkeling van acties inzake strategische intelligentie in specifieke sectoren.
  • De samenwerkingseconomie

Ons economisch model is grotendeels georganiseerd volgens marktlogica en concurrentie. Er tracht zich echter een bijkomende stroom te vormen, gebaseerd op de netwerk- en de samenwerkingslogica. Het AEI kan een strategisch kader en de structurering van het landschap aanreiken, meebouwen aan methodologieën en pilootprojecten uitvoeren opdat de initiatiefnemers van projecten en de ondernemingen die dit wensen deze modellen inzake het beheer van het bestuur kunnen implementeren.


Terug naar de taken