Operatoren

Het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) bouwt, stuurt en stimuleert een uniek netwerk van adviseurs ten dienste van de ondernemingen verzameld binnen organisaties die “operatoren” worden genoemd. Deze operatoren beschikken in het algemeen over competenties in de ontwikkeling van innovatie, de oprichting van bedrijven en de ondersteuning aan ondernemingen.

Dit unieke netwerk bestaat uit plaatselijke operatoren, waaronder de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie, en uit operatoren die gespecialiseerd zijn in materie die betrekking heeft op onderzoek en technologieën.

Plaatselijke operatoren

Waals-Brabant:

Henegouwen:

Luik:

Luxemburg:

Namen:

Adviesverlenende agentschappen

 

Operatoren die gespecialiseerd zijn in materie die betrekking heeft op onderzoek en technologieën

 

Het AEI ziet erop toe dat zijn activiteiten en die van de operatoren een aanvulling vormen op de activiteiten ontwikkeld door zijn belangrijkste partners (overheidsorganisaties zoals  met name het SPW – ODG6 (Operationeel Directoraat-Generaal Economie, Tewerkstelling & Onderzoek), het AWEX, de FOREM, het IFAPME en de financiële overheidsorganisaties). Het ziet er ook op toe dat de samenwerking zodanig wordt georganiseerd dat zijn partners rekening kunnen houden met zijn activiteiten in hun eigen ontwikkeling.

Al deze organisaties werken in partnerschap met een beleid van uitwisseling en samenwerking om efficiënte diensten aan de eindbegunstigden te leveren: ondernemingen, initiatiefnemers van projecten, enz.

Bovendien stimuleert het AEI via zijn gedelegeerde taken partnerschappen met andere operatoren om zijn projecten te voltooien.


Terug naar de pagina “Een netwerk van ondernemingsadviseurs ten dienste van de kmo’s”